Tanulmányok, gondolatok,tervek

Pályi András :A gyerekek szebben halnak meg
  Filmvilág 1991. szeptember  letöltés

 
 Janusz Korczak korszerűsége
megjelent: "Fejlesztőpedagógia" c. folyóiratban 2006/1

A Janusz Korczak Munkacsoport tevékenysége 2006.doc

 
 

Forrai Eszter: Janus Korczak

                                                     Orvos ,
                                                     Mártír voltál
                                                     Gyógyírt kerestél
                                                     Kísérő a túlvilág felé
                                                     Virágszirmokból
                                                     Fontál koszorút
                                                     S az égbe röpítetted
                                                     A füstfelhők fölé
                                                     Ahol meghalt örökre a mosoly
                                                     Békésen szenderegő
                                                     Ringatásban
                                                     Együtt szálltál
                                                     Kis halottaid
                                                     Sorfala között
                                                     Magadra borítottad
                                                     A mesék álomtakaróját
                                                     Karjaidban angyalokká váltak a kisdedek
 

                                         Élet és Irodalom
                                         51. évfolyam, 31. szám
                                         Forrai Eszter Párizsban élő magyar költő

ELKÉPZELÉSEK  2008-RA
 

A Janusz Korczak Munkabizottság 2008-ban is, mint az elmúlt 3 évben ,arra törekszik,hogy ismertté
váljon Korczak gyermekfelfogása, a gyermeki jogokról és a gyerekközösségek demokratikus működé-
séről vallott nézetei.
Ennek érdekében:- tovább fejlesztjük a web-lapot  (www.korczak.iweb.hu)
               - rendszeresen beszámolunk az igen kiterjedt nemzetközi Korczak-mozgalomról
                -keresünk továbbra is olyan magyar intézményeket, ahol ismerik Korczak tevé-
                 kenységét és annak elemeit képesek beemelni tevékenységükbe
               -keresünk olyan profi vagy amatör szinházat, amely bemutatná Janusz Korczak:
                Matykó király c. regényének dramatizált változatát.

Budapest, 2008. január                                                        Simon Mária
                                                                         munkabizottság vezetője
 
 
 
Nevelésügyi Kongresszus
2008. augusztus 25-28. között összeült a 7. Nevelésügyi Kongresszus. Ezen a MPT Janusz Korczak Munkabizottsága aktívan részt vett. A csatlakozó szervezetek között megtalálható. A nyitó napon a Szabad a színpad- a Fesztivál Színházban című program keretében részleteket olvastunk fel Janusz Korczak:Hogyan szeressük a gyereket című alapművéből. Ezenkívül a munkabizottság vezetője:Simon Mária részt vett az "Agresszió és nevelés" kerekasztal beszélgetésen. Hangsúlyozta a gyermeki jogok jelentőségét és ezek ismeretének szükségességét. Ezen a területen komoly hiányok vannak a magyar közéletben, habár Szabó Máté általános ombudsman az elmúlt hónapokban felvetette a gyermeki jogok kérdését, pontosabban azok nem tiszteletben tartását. Ezt az is indokolja, hogy felerősödtek azok a hangok, amelyek szerint erősebben kell fellépni a gyerekekkel szemben. A Magyar Pedagógiai Társaság Janusz Korczak Munkabizottsága híven Korczak szelleméhez tiltakozik ez ellen!

2008. szeptember
 

  Rencsényi Beatrix tanulmánya 2007. letöltés
Új Pedagógiai Szemle  2007.június
 
 

A Magyar Pedagógiai Társaság Janusz Korczak Munkabizottságának
tervei  2009-re

A Janusz Korczak Munkabizottság továbbra azt tartja legfontosabb feladatának, hogy Janusz Korczak neve egyre szlesebb körben legyen ismert és valamilyen módon nézetei kerüljenek be a magyar pedagógiai köztudatba. Továbbra is arra törekszünk, hogy Korczak írásait lengyelből magyarra fordítassuk lengyel szakos egyetemi hallgatók közreműködésével.Nagyon kevés írás olvasható magyarul.
Évek óta keresünk olyan amatör vagy profi szinházi társulatot, amely bemutatná a Matykó király cimű regény dramatizált változatát. Az ország egyetemeinek és főiskoláinak , elsősorban a pedagógiai tanszékeknek szeretnénk Korczakkal kapcsolatos témákat javasolni, akár szemináriumi dolgozatként, akár szakdolgozati témaként vagy néhány előadás formájában.
A web-lap fejlesztése permanens feladat. Tevékenységünk szorosan kapcsolódik a Gyermekvédelmi Szakosztály és a Makarenko Munkacsoport tevékenységéhez. Ősszel szeretnénk egy kiállítást rendezni a Wesely Galériában. Ezt összekötnénk egy Korczak életművével foglalkozó egész napos szemináriummal. Ennek a szemináriumnak anyagát korlátozott példányszámban kiadnánk.

Budapest, 2009. február                              dr Simon Mária
                                                                     a Munkabizottság vezetője
 
 
 
 

2009. február 16-án a Klubrádió Kontra cimű műsorában a Pedagógusok Szakszervezetének elnöke, Galló Istvánné nyilatkozott arról a nyílt levélről, amelyet az oktatási miniszterhez intéztek arra vonatkozóan, hogy a tárca tegyen haladéktalan intézkedéseket az iskolai erőszak megakadályozására, mivel a tanárverések mindennapossá váltak. A Magyar Pedagógiai Társaság Janusz Korczak Munkabizottság nem ért egyet olyan követelésekkel, amelyek jogilag kívánnak fellépni olyan esetekben, amikor pedagógiai feladatokat kell ellátni és pedagógiai helyzeteket megoldani. Ezzel kapcsolatban írt levelet Galló Istvánné elnök asszonynak Trencsényi László tanár, aki a Munkabizottság tagja.Íme a levél:

Kedves Elnök Asszony!

Riadtan hallgattam nyilatkozatát a Klubrádióban.
Mély meggyőződésem, hogy káros, populista hangot ütött meg szervezete nevében.Olajat öntött a tűzre.Ön is tudja, hogy a közfeladatot ellátó személy védelmének jogi (hangsúlyozom)jogi garanciái adottak, a közoktatási törvény (mint ezt a Biztonságos iskola bizottság, melynek az Ön peticióaláíró partnere,Tóth József is aláíró tagja volt) megállapította, hogy nem a jogszabályokban rejlik a probléma megoldhatósága,vagyis szirénhangokon fuvolázik, ha a pedagógusokat ez ügyben (is) a kormányzat ellen uszítja a szakszervezet.
Nem akarom alábecsülni a pedagógusokat ért atrocitások súlyát,sűrűsödésükről nincs kutatási adat,csak médiahiszterizált életérzés.
Az iskolabékét meg kell teremteni minden iskolában.Higgadtan , az értelmiséghez méltó megegyezési készséggel, a vesztes nélküli konfliktuskezelés eszközeivel,őszinte önismerettel, Don Bosconak, Janusz Korczaknak, Sztehlo Gábornak, de még Loránd Ferencnek is a legendás Kertész utcában és másoknak igenis sikerült.És sikerül sok helyütt.Ezekre kellene figyelni.Tanulni tőlük.
S etikusan fellépni a pedagógusi műhibák ellen!
Tisztelettel és szomorúan:

Trencsényi László  tanár