A Janusz Korczak Munkacsoportról

It's a file about the Janusz Korczak workshop! FILE

A Magyar Pedagógiai Társaság Janusz Korczak Munkacsoportjáról letöltés

2004 októberében újjáalakult a Magyar Pedagógiai Társaság Korczak Munkacsoportja.
Összejövetelek: október 13.
                         december 3.
                          február 18.

A munkabizottság munkájában  15-en vesznek részt.

Fõ célok:
- közismertté tenni Janusz Korczak pedagógiai rendszerét és nézeteit
- kapcsolatteremtés külföldi Korczak társaságokklal
- Korczak mûvek magyarra fordítása
- Kapcsolatteremtés  a Korczakiánummal

Ezek a célok sokirányú feladatokat jelentenek. A célok elsõsorban az egyetemi , fõiskolai hallgatókat, pedagógusokat és nevelõket érintenek. Megkérdeztünk egyetemi pedagógiai tanszékeket arról, hogy az oktatásban szó esik-e Korczakról. Három válasz érkezett. Miskolcon és a Kodolányi Fõiskolán igen.
Igyekszünk minél több információt adni önmagunkról. Ennek szellemében alakulásunkról hír jelent meg a Köznevelésben és ismertetõ szintén a Köznevelésben a francia Korczak Társaságról.
Itt jelent meg  pályázati kiírásunk is.
Kapcsolatot teremtettünk a magyar egyetemek lengyel tanszékével.
Így találtunk rá Farkas Gergelyre, aki Korczak munkásságáról írt szakdolgozatot. Ezt most fordítja magyarra és feltétlen megjelenést
szeretnénk biztosítani számára.
Kapcsolatot teremtettünk  a Lengyel Intézettel és levéllel megkerestük a lengyel nagykövetet.
2006 . õszén szeretnénk egy nemzetközi Korczak konferenciát szervezni,ehhez anyagi fedezet kell, tehát pályáznunk kell.
Alapvetõnek tartjuk azt is, hogy kezdõdjön meg a Korczak mûvek magyarra fordítása. Ha ez sikerül, akkor felolvasó estekre és színdarab bemutatókra is sor kerülhet. Terveink közt szerepelt egy WEB lap készítés is.

Budapest, 2005. március 18.
dr. Simon Mária

Vissza a fõoldalra